Elérhetőségek

Szalapa Község Önkormányzata

Cím: 8341 Szalapa,
Fő u. 49.
Telefon:
+3683574014
E-mail:
jegyzo.ohid@gmail.com


MFP elhagyott ingatlan

Kedvezményezett: Szalapa Község Önkormányzata

Pályázati felhívás: Magyra Falu Program – Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása –

2020 című, MFP-EIM/2020 kódszámú pályázati kiírás

Projekt címe, azonosítószáma: Használaton kívüli ingatlan vásárlása Szalapán az ifjúsági igények kielégítésére, 3196730670

Szerződött támogatás összege: 3 171 500 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A támogatott a projekt keretében a település központjában, a Petőfi utca 3. szám alatt található 33 hrsz-ú, nem lakott ingatlan került megvásárlásra, azzal a céllal, hogy a helyi fiatalok számára -hiánypótló céllal - kulturált környezetet biztosítson szabadidős tevékenységük végzéséhez, segítve őket a 10-25 év közötti lakosok részére helyben elérhető szórakozási lehetőséget nyújtson, valamint elősegítve ezzel az önszervező folyamatok erősítését.

 

Mivel az ingatlan a község frekventált részén, a Faluközpont környezetében található, fontos , hogy az elhagyatottan álló épület felújítása hozzájárul a település arculatának minőségi változásához.

Az önkormányzat az ingatlant közösségépítő céllal kívánta megvásárolni. Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag ingatlan vásárlás tevékenységre igényeltünk támogatást, mivel a felújítási munkákat a használatba vevő fiatalokkal együtt kívánjuk megvalósítani az Önkormányzat saját forrásból biztosított alapanyagokból és eszközökkel, ezzel is segítve a helyi identitás és kohézió erősítését.

Mivel a településen már működik nyugdíjas klub, ezért úgy gondoltuk, hogy a helyi fiatalok számára is lehetőséget kell adni arra, hogy a kulturált környezetben helyben elérhető szabadidős tevékenységeket végezhessenek. Az itt élő fiatalok közoktatási intézmények hiányában a szülők döntése alapján más-más településen tanulnak. Ezáltal idejük nagy részét Szalapán kívül töltik. A fent nevezett, nem lakott ingatlan megvásárlásával – ezt követően a fiatalabb generáció részére ún. „klubház” - átadásával – erősíthető bennük a település és egymás iránti elköteleződés.

 

A jelenleg üresen álló ingatlan élettel való megtöltése egyezik a MFP céljaival: az ifjúsági klub elősegíti a fiatalok helyben maradását, a települési közösségi élet erősödését; az épület és környezetének későbbi fejlesztése segíti a rendezett településkép elérését.

 

A projekt megvalósításának tervezett befejezését 2021. január 31-ében határoztuk meg, amely időpontig az adásvételi szerződés meg is köttetett (2021. 01. 29-én). A pénzügyi teljesítést (2021. 02. 08.) követően az ingatlan adásvétel Földhivatali bejegyzésére 2021. 02. 24-én került sor.

A projekt keretében elszámolásra kerül projektelőkészítési-, értékbecslői-, hatósági eljárási díj és projekttábla költség is.

 

Kapcsolódó galéria


Vissza az előző oldalra!
Szalapa Község Önkormányzata - Magyar